Laatste Nieuws

Jaarrapport A�CIMI 2015A� a�?Geweld tegen Inheemse Volkena�?

a�?Criminele praktijken blijven zich herhalen a�? Het rapport dat CIMI jaarlijks uitbrengt met gegevens over geweld jegens de Inheemse Volken in BraziliA� en dat op 15 september 2016 verscheen is ook over 2015 niet hoopgevend.A� De autoriteiten blijven op belangrijke terreinen in gebreke, in het bijzonder wat betreft de landrechten, van eminent belang voor de […]

De Guarani opnieuw onder vuur – Een dode en vijf gewonden bij diverse invallen in inheems gebied

Een groep gewapende mannen heeft een inheemse gemeenschap aangevallen in het Zuiden van BraziliA�. Er werd een man gedood en minsten 5 anderen verwond, onder wie een kind. Het is de laatste in een reeks gewelddadige aanvallen op de Guarani. De aanval vond 14 juni 2016 plaats in de Tey’i Jusu gemeenschap. Guarani KaiowA? dorpelingen […]

Verklaring van volksorganisaties over de a��Staatsgreep en a�?de afzetting van president Dilma

Op 20 mei 2016 brachten vele volksorganisaties, waaronder CIMI, gezamenlijk een verklaring uit over de (voorlopige) afzetting van de wettig gekozen president Dilma: de Verklaring van Brasilia. In de aanhef ervan wijzen zij op de politieke instabiliteit die het parlement, met steun van de conservatieve krachten in het land (ondernemers, grootgrondbezitters, religieuze fundamentalisten en hun […]

STOP DE GENOCIDE INHEEMSE VOLKEN BRAZILIA�

Oproep: Boycot de soja die indianenkinderen doodt ! a�?Europa, de soja uit Mato Grosso do Sul bevat het bloed van indianenkinderena�?. Met deze dramatische kreet roepen de Terena- en de Guarani-KaiowA?volken internationale organisaties op tot een wereldwijde boycot van die soja uit de deelstaat Mato Grosso do Sul die afkomstig is van grondgebieden die toebehoren […]

Guarani en KaiowA? bezetten land in MS en worden aangevallen. Rechtencommissie wil toewijzing gronden.

Een groep Guarani- en KaiowA?-indianen indianen in de deelstaat Mato Grosso do Sul (MS) hebben 22 juni land teruggepakt dat hen historisch toebehoort en dat ze al jarenlang opeisen. a�?De gemeenschap verdraagt het niet langer te leven onder het gif (van gewassen van de grootgrondbezitters), met honger en altijd maar wachtend op beslissingen van de […]