Over Ons

lespakketDe website www.indianeninbrasil.nl wordt beheerd- en is ontworpen doorA�Steungroep Indianen in Brasil.

Het overleven van Inheemse Volken heeft steeds meer te maken met de sociale en economische verhoudingen zoals ze op wereldniveau bestaan. Naast de grootgrondbezitters en de boskapbedrijven in BraziliA� zijn er multinationale bedrijven voor grootschalige landbouw (soja, mais, rietsuiker) en bosbouw voor de papierindustrie gekomen.

De indianen zitten in de verdrukking en strijden om hun land en voortbestaan.

Belangrijke partner voor hun en ook voor ons is CIMI, een organisatie in BraziliA� die vanuit de katholieke kerk de Inheemse Volken steunt in hun strijd om land en eigen identiteit. Deze organisatie is vrijwel overal aan- wezig waar inheemse gemeenschappen wonen. Het biedt assistentie op het gebied van juridische zaken, antropologie, communicatie, vorming en onderwijs, gezondheidszorg en documentatie.

Daarbij hebben de Inheemse Volken ons ook een eigen waardevol verhaal te vertellen. Verhalen die gaan over hoe men anders naar a�?ontwikkelinga�� kan kijken en aan a�?een andere werelda�? kan werken.

Wederkerigheid is dan ook een kenmerk van onze solidariteit: we hebben elkaar nodig, bij voorbeeld om te begrijpen wat er in de wereld gaande is en samen aan verandering werken.

Doelstelling:

De Steungroep Indianen in Brasil stelt zich tot doel om in Nederland aandacht te vragen voor het leven van Inheemse Gemeenschappen in BraziliA� en hen te ondersteunen waar mogelijk. Wederkerigheid en solidariteit zijn daarbij de sleutel.

Activiteiten:

– Het geven van informatie bijvoorbeeld via www.indianeninbrasil.nl;
– Het opzetten en steunen van politieke campagnes a�� ook Europees;
– Het organiseren van publieksbijeenkomsten en aanwezig zijn op
    bijvoorbeeld festivals;
– Het geven van educatie bijvoorbeeld via ons lespakket en gastlessen;
– Het werven van fondsen voor concrete projecten.

Voor Donaties:

Bankrekeningnummer: ING NL65INGB0004353277, tnv Stichting Steun aan CIMI

Voor Contact:

Contact opnemen kan via ons contactformulier