Column

6 juni 2016

Deze keer wordt onze column geschreven door: Wim van Kempen.

Met uw geld de Amazone ontbossen ?

6-6-2016

Kan onze globe stil gezet worden? Soms lijkt het er even op: 150 wetenschappers adviseerden de wereldgezondheidsorganisatie WHO om de Spelen in Rio uit te stellen of te verplaatsen naar een plek veilig voor de Zika-besmetting. Zoa��n 17.000 atleten en begeleiders, en de wereldpers erbij en bezoekers vanuit de hele wereld: die zullen wel even zorgen dat het virus zich snel kan verspreiden. Natuurlijk hebben de geleerden geen schijn van kans. Ook als ze gelijk zouden hebben, dan nog is dit spektakel niet meer te stoppen. De cameraa��s zijn onderweg; de reclamegelden voor de t.v.-programmaa��s betaald. Teveel belangen in het geding. Ook als gastland Brazilie helemaal geen regering meer zou hebben, zoudenA� de Olympics door moeten gaan. De WHO heeft er niet veel over te vertellen, evenmin waarschijnlijk als de vervanger van president Dilma.

De Olympische Spelen. Ze zullen een mooie show opleveren, hopenlijk van betere kwaliteit dan de manoeuvres rond de (tijdelijke) afzetting van de opvolgster van Lula. U weet wel: er zou corruptie geconstateerd zijn. En misschien komt er wel een echt debat over deze structurele ziekte in het land. Het gevecht gaat echter om het veiligstellen van belangen. En bedrijven, de ingehuurde beroepspolitici, de media lachen voorlopig in hun vuistje. Zij zullen de dans wel weten te ontkomen. Die wereld is (voorlopig) niet stil te zetten.

Maar hoe zit het met de bouw van het (na de Belo Monte-dam) tweede grootste milieuvernietigende project van de SA?o Luiz do TapajA?s-dam? Onze Europese Commissie sponsort met een half miljard van uw geld projecten die het oerwoud aantasten. U begrijpt wel: voor a�?groene energiea��. Wat dan a�?groena�� is, weten we van de Belo Monte-dam. Een dodelijk moerasgebied, dat eerst nog eens inheemse gemeenschappen verjaagt en het leven onmogelijk maakt. Nota bene gaat het EU-geld via de eveneens van corruptie beschuldigde BNDES-bank. Vanwege de wereldwijde vragen rond dit nieuwe scandaleuze project zijn in april de voorbereidingen op bevel van Justitie opgeschort. A�Zou de globe dan toch stil gezet kunnen worden? Misschien als wij letten op de bestemming van onze spaarcenten.