Jaarboek 2019: geweld tegen inheemse volken


Het Jaarboek 2019 laat een alarmerende toename zien van geweld tegen de Inheemse Volken tijdens het eerste regeringsjaar van president Jair Bolsonaro. Het verslag toont ook dat van Noord tot Zuid in alle openheid inheemse gebieden binnengevallen en bezet worden.

Eind september bracht CIMI (het Indianenpastoraat) het verslag over vorig jaar uit. De onteigeningen van gebieden nemen snel toe, net zoals de illegale toe-eigening en houtkap van die gebieden. Het gevolg is een on-schatbare vernietiging van nationaal grondgebied. Het oorspronkelijke recht op grond van de Volken wordt geschonden, bossen en rijke ecosystemen die door die Volken het best beschermd werden gaan over in privéhanden.

Samengevat werkt deze keten als volgt: indringers ontbossen, verkopen de bossen, steken het bos in brand, beginnen weilanden, omringen het gebied en zetten vee in het “schone” gebied, en planten later sojabonen of maïs.

Erg genoeg vormen deze geweldspraktijken tegen de Inheemse Volken onderdeel van een regeringsproject om hun land en gemeenschappelijke goederen beschikbaar te stellen aan o.a. de agro business, mijnbouw-ondernemingen en houtkapbedrijven. De illegale bezetters vermelden vaak dat ze zich bij hun handelen gesteund weten door president Bolsonaro, die toch de grondwettelijke taak heeft om de gebieden van de Inheemse Volken te beschermen.

Enkele cijfers
Het Jaarboek onderscheidt diverse categorieën van geweld. Bij 16 van de 19 categorieën is in vergelijking met 2018 een toename te zien. Daarbij vallen meteen de cijfers van landroof (zoals juist omschreven) op: een toename van 109 (2018) naar 256 gevallen. In 23 deelstaten worden zo 143 Inheemse Volken getroffen.
• Categorie ‘Nationaal Erfgoed’ : in samenhang met landroof onderscheidt CIMI andere vormen van geweld zoals ontbossing (89 incidenten), brandstichting (31), visroof (31), mijnbouw (39), illegale jacht (25), illegale projecten in de infrastructuur (spoorwegen, elektriciteitsbedrijf = 25), roof van grondstoffen (zandwinning, marmer = 14), vergiftiging van rivieren en voedingsmiddelen (7), aanleg van toeristische complexen (5).
Ter herinnering: van de 1298 gebieden die de Inheemse Volken toebehoren heeft de Braziliaanse staat 829 gebieden nog niet helemaal of totaal nog niet juridisch geregeld (= 63%).
• Geweld tegen Personen: ook hier is het verband met geschillen over grondbezit steevast aanwezig. Categorieën: machtsmisbruik (13); doodsbedreiging (33); diverse bedreigingen (34); moorden (113); doodslag (20); zware lichamelijke verwondingen (13); racisme en culturele etnische discriminatie (16); poging tot moord (25); en seksueel geweld (10); in totaal 277 gevallen van geweld (in 2018 nog 110 gevallen).
De enorme nationale en internationale ophef rond de moord op indianenleider Paulo Paulino Guajajara, uit een hinderlaag door indringers in inheems land in Maranhão in november 2019, hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat de spanningssituatie in sommige staten alarmerende niveaus bereikt. Een realiteit die zich verspreidt en verergert in het hele land.
• Verzuim van staatswege: hier worden onder meer de hoge (en weer gegroeide) cijfers genoemd van zelfmoord onder indiaanse jongeren, door gebrek aan perspectief genoemd (133, 101 in 2018), toename van “kindersterfte” (kinderen van 0 naar 5 jaar, van 591 in 2018 naar 825 in 2019), verwaarlozing op het gebied van inheems schoolonderwijs (66); gezondheidszorg (85); verspreiding van alcohol en andere drugs (20).

Verdieping
Om de reflectie op dit rapport te verdiepen heeft CIMI in dit Jaarboek Geweld nog enkele artikelen over specifieke onderwerpen toegevoegd, die de complexe en gewelddadige realiteit van Inheemse Volken in heel Brazilië toelichten. Of het nu gaat over geweld vandaag in steden of in afgebakende of geclaimde gebieden. Ze gaan over: de bosbranden in inheemse gebieden, de casus van het Xukuru-volk dat voorgelegd is aan het Inter-Amerikaanse Hof van Justitie en het belang van de uitspraak, de inheemse gevangenenpopulatie in Brazilië, de bezuinigingen op begrotingen inzake Inheemse Zaken, reflecties over de praktijk van zelfmoord onder Inheemse Volken; bedreigingen voor vrije of geïsoleerde Inheemse Volken.

(Bron: Cimi 29/09/20)

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   000-105   1Z0-051   70-980   AWS-SYSOPS   SY0-401   300-208   000-106   640-911   300-320   000-017   350-018   220-802   70-483   1Z0-803   810-403   MB5-705   350-018   000-089   300-135   200-125  , CRISC   70-346   100-105  , 2V0-620   SSCP   300-209   000-089   300-075   2V0-620   220-801   1z0-434   70-347   70-462   70-462   NSE4   1V0-601   EX200   350-029   ITILFND   70-487   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461  

Contact Info

Indianen in Brazilië

Bankrekeningnummer:
NL65INGB0004353277 t.n.v Stichting Steun aan CIMI

Email :