Kom in verzet tegen regering Bolsonaro !


(Oproep Platteland Pastoraat)
In een Open Brief aan de Braziliaanse samenleving spreken 5 pastorale
Diensten van de RK-kerk, actief op het platteland, zich uit over het op-
treden van de nieuwe regering in zijn eerste 100 dagen. De diensten
maken een balans op van wat zij zien als een grote reeks bedreigingen
voor heel het Braziliaanse volk, en in het bijzonder voor de bewoners
van het platteland. Zij werken sinds jaren met de Inheemse Volken
(CIMI), kleine boerenfamilies en landloze boeren (Pastoral da Terra),
jongeren op het platteland (Pastoral da Juventude Rural), migranten
(Pastoral dos Migrantes) en bieden maatschappelijke ondersteuning
(Caritas). Zij kennen goed de problemen.

In de Open Brief bekritiseren ze de hervormingen van de nieuwe regering
die ze neo-liberaal noemen. Hun kritiek in het kort: de bestaande natuur-
lijke rijkdommen in de diverse regio’s, in het bijzonder die van het
Amazonegebied, worden ondergeschikt gemaakt aan de belangen van het
buitenland m.n. die van de VS en van grote financiële conglomeraten en
multinationals. De rechten van de burgers en hun levensvoorwaarden gaan
daarbij snel achteruit.

De rechten van arbeiders en de sociale voorzieningen, zo zeggen ze,
waren de laatse jaren via ‘mini-hervormingen’ al deels uitgekleed
(invloed vakbonden, rechten werkers t.o.v. werkgevers). Nu dreigen
ze de genadeslag te krijgen en de meest uitgebuitenen worden de
grootste slachtoffers. De nieuwe arbeidswetgeving veroorzaakt onder
de noemer “creëren van nieuwe banen en bestrijden van werkloosheid”
juist 13 miljoen mensen zonder werk(zonder nog de aantallen te tel-
len die de hoop op werk opgegeven hebben of die met informele baan-
tjes genoegen moeten nemen). Overal in het land vinden acties van
verzet plaats.

Met een gelijksoortige propagandataal als hierboven vindt het ‘over-
leg’ over de Pensioenhervorming plaats. Voor de Diensten is duidelijk
dat het werkelijke doel is arbeiders van de stad en het platteland
te korten op hun inkomen, het systeem te privatiseren en de finan-
ciële groepen en banken te bevoordelen. De uitkeringen van mensen op
het platteland, speciaal die van vrouwen, gaan omlaag en brengen een
enorme verarming en via gedwongen migratie een leegloop van het plat-
teland. Hele bevolkingsgroepen (Inheemse gemeenschappen) worden van
hun grond verdreven, waar ze eeuwenlang leefden, en worden overge-
plaatst naar plekken waar ze niet in hun inkomen kunnen voorzien,
soms slavenarbeid moeten verrichten, en waar de meeste voorzieningen
ontbreken.

Dit is precies waar de grote agrosector van het land en de internationale
bedrijven vurig naar streven. Zij hopen zo hun macht over de grond en hun
immense inkomsten nog verder te vergroten, zonder zich te bekommeren
om de souvereiniteit en de voedselonafhankelijkheid van het land. In het
Amazonegebied worden talloze stukken grond bezet en de rijkdommen
ervan weggeroofd. De regering heeft onlangs aangekondigd samen met de
VS dit gebied verder te gaan exploiteren, ten koste van het oerwoud en
de lokale bevolkingsgroepen. De rechten van de Inheemse Volken, die van
de quilombolas (nakomelingen van zwarte slaven) en anderen worden
– zoals bekend – door deze regering nauwelijks erkend. Bolsonaro
heeft verklaard geen centimeter grond meer via demarcaties toe te
kennen en vroegere toewijzingen opnieuw te bekijken. De bevoegdheid
hierover heeft hij overigens weggehaald bij het Ministerie van Justitie
en neergelegd bij dat van Landbouw, waar het grootgrondbezit de scepter
zwaait. Bij dit proces is de Grondwet in het geding, ziet de kerk.

Met haar landbouwpolitiek, gericht op meer export, gebruik van gif,
transgene zaden, kunstmest gaat de regering in tegen de culturele
eigenheid en aanpak bij de gezinslandbouw en die van de Inheemse
Volken. Een stap verder in het dodelijke kolonisatieproces van eeuw-
en, ten koste ook van de grote variatie aan gezonde voedingsmiddelen
waar de bevolking behoefte aan heeft.

Drie maanden regering Bolsonaro brengen, zo constateren de Pastorale
Diensten, meer wapengeweld op het platteland, ontbossing, aantasting
van het milieu en vele conflicten in de Amazone-regio. De komende
jaren dreigen nog erger te worden, met een gruwelijkheid zonder weer-
ga jegens de bevolking op het platteland, hun gebieden en hun natuur-
lijke rijkdommen.

Daarom moeten wij vandaag nee zeggen: nee tegen een economie van uit-
sluiting en sociale ongelijkheid; dit is een economie van de dood! Wij
verwerpen deze opstelling van de huidige regering die verwoesting aan-
richt en we roepen alle bevolkingsgroepen op het platteland, hun org-
anisaties, de kerken en de samenleving in zijn geheel op zich te ver-
zetten tegen de bedreigingen jegens het Braziliaanse volk.

De oproep wordt gedaan door:

Comissão Pastoral da Terra
Conselho Indigenista Missionário
Serviço Pastoral dos Migrantes
Cáritas Brasileira
Pastoral da Juventude Rural

Bron: CIMI 16 april 2019 – vrij vertaling door indianen in Brasil

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   000-105   1Z0-051   70-980   AWS-SYSOPS   SY0-401   300-208   000-106   640-911   300-320   000-017   350-018   220-802   70-483   1Z0-803   810-403   MB5-705   350-018   000-089   300-135   200-125  , CRISC   70-346   100-105  , 2V0-620   SSCP   300-209   000-089   300-075   2V0-620   220-801   1z0-434   70-347   70-462   70-462   NSE4   1V0-601   EX200   350-029   ITILFND   70-487   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461  

Contact Info

Indianen in Brazilië

Bankrekeningnummer:
NL65INGB0004353277 t.n.v Stichting Steun aan CIMI

Email :