Laatste Nieuws

Politieke crisis BraziliA� treft ook platteland en inheemse gemeenschappen

Tegelijk met de politieke crisis in BraziliA� nemen ook de problemen op het platteland toe. Indianen volken en kleine boeren worden meer dan ooit, zo lijkt het, slachtoffer van het machtsmisbruik vanuitA� de landbouwsector/het grootgrondbezit dat samen met a�?presidenta�� Temer op de regeringskussens zetelt. Grondconflicten en geweld a�� verklaring Plattelandspastoraat Kerken Op 31 mei veroordeelt […]

Poging Gamela-indianen met geweld te verdrijven van hun land

Op 30 april j.l. heeft in de noordelijke deelstaat MaranhA?o een groep gewapende mannen en grootgrondbezitters een slachting onder Gamela-indianen aangericht: 22 van hen zijn lichter of zwaarder gewond. Landelijke en internationale organisaties hebben verontwaardigd gereageerd en ondersteunen de eisen van de Gamela om snel het demarcatieproces voor de gronden op te starten. Het Gamelavolk, […]

19 April 2017: Dag van de Inheemse Volken

a�?Veranderingen Sociale Zekerheid nieuwe bedreiginga�? Harde kritiek klinkt op deze dag bij organisaties van Inheemse Volken en bij instellingen die hen steunen. Het wetsvoorstel PEC 287 dat de Sociale Zekerheid flink gaat inperken raakt in sterke mate ook de Indianen. Op dit moment vallen de Inheemse Volken onder dezelfde regel als landarbeiders: een klein pensioen […]

Deelnemers Postcodeloterij helpen ontbossing Amazonewoud stoppen

Binnen een gezamenlijk project van o.m. HIVOS en Greenpeace dragen deelnemers van de Postcodeloterij een steentje bij om de vernietiging van het Amazonegebied in te dammen. De Loterij zet vanaf 2017 voor Nederland bijna a�� 15.- miljoen in. Het zo mooi zijn als vele meespelende families (meer) betrokken raken bij de redding van het regenwoud […]

Jaarrapport A�CIMI 2015A� a�?Geweld tegen Inheemse Volkena�?

a�?Criminele praktijken blijven zich herhalen a�? Het rapport dat CIMI jaarlijks uitbrengt met gegevens over geweld jegens de Inheemse Volken in BraziliA� en dat op 15 september 2016 verscheen is ook over 2015 niet hoopgevend.A� De autoriteiten blijven op belangrijke terreinen in gebreke, in het bijzonder wat betreft de landrechten, van eminent belang voor de […]